Machining - what is it?

 

Machining is the process of machining a workpiece body, also known as a blank or an initial body, by removing successive layers from it with a sharp tool. A side effect of machining is chips or small particles - in the case of abrasive machining, the process is therefore called subtractive machining.

Depending on the desired final effect, various cutting techniques and tools are selected. We have turning, milling, drilling, grinding and less popular ones, such as planing, chiselling, honing, superfinishing, broaching and lapping, at our disposal.

We use machining to create elements / details necessary in the production of, for example, engines, machines, vehicles. It is indispensable in any industry.

 

 

 

 

 

 

 

 

Which materials are processed?

 

Not only metals can be processed, but also glass, wood, foam, composites, MDF boards, plywood, HPL laminates and stone. Each of them has unique properties and requires a different one
treatment. However, Alabus specializes in the processing of metals and plastics. We have a wide selection here:

  • tool steel, structural steel, acid-resistant steel, carbon steel, black steel, stainless steel

  • cast iron

  • aluminum

  • brown

  • brass

  • copper

Plastics are also popular in processing and widely used in various technological processes. We have a choice here:

Polyacetal, Polyamide, Teflon, Textolite

  • plexiglass

  • polycarbonate

  • polyethylene

We can see that the machining process gives us a very wide spectrum of possibilities to operate in various materials.

 

What machines are involved in machining?

 

We choose the machine depending on the effect we want to achieve. If the details are to be simple, a milling machine or a conventional lathe will be better. If, on the other hand, it is necessary to produce parts in series or more complicated - it is more effective to use a numerically controlled CNC machine.

Milling machine

The work of a milling machine consists in treating a surface that is stationary. This tool performs a rotary motion, removing excess material - shaping the surface the way you want it. The movement can be counter-rotating - when the cutting edge moves against the material advance, and concurrent when it is in line with the material advance.

Lathe

A machine in which, thanks to a turning knife, a layer of material is separated from an object that is subject to rotational movement. The treatment of external surfaces is called turning or turning, and internal - boring or boring.

CNC machines

Technical development is accelerating, world economies are modernizing, and the industry is automating wherever possible. Manually controlled machines are able to make many details and accurately reproduce drawings, but when there is a quantity - they must give way to numerically controlled machines: CNC - Computer Numerical Control.

CNC machine tools are machines based on a control system that uses a computer to control the entire process. This does not deprive the human being whose key and most difficult task is to properly program the device. Thanks to the automation of elements processing, we have a guarantee of very high precision and repeatability in serial production.

 

Examples of finished parts made of various materials

 

Each company has its portfolio. Alabus presents some work to be proud of too. Below, you will find some elements resulting from the processing of various types of machines in various metals and materials. More examples can be found at www.alabus.pl/galeria

cncmachining-toczenie-aluminium
cnc-milling, frezowanie-cnc

Jakie materiały podlegają obróbce skrawaniem?

 

Nie tylko metale nadają się do obróbki, ale także szkło, drewno, piany, kompozyty, płyty MDF, sklejki, laminaty HPL czy kamień. Każdy z nich posiada unikalne właściwości i wymaga odmiennego
traktowania. Jednakże firma Alabus specjalizuje się w obróbce metali i tworzyw sztucznych. Mamy tu szeroki wybór:

- stal narzędziowa, konstrukcyjna, kwasoodporna, węglowa, czarna, nierdzewna

- żeliwo

- aluminium

- brąz

- mosiądz

- miedź

Popularne w obróbce i znajdujące szerokie zastosowanie w różnych procesach technologicznych są także tworzywa sztuczne. Mamy tu do wyboru:

Poliacetal, Poliamid, Teflon, Tekstolit

- pleksi

- poliwęglan

- polietylen

Widzimy, że proces obróbki skrawaniem daje nam bardzo szerokie spektrum możliwości działania w różnych materiałach.

 

Jakie maszyny biorą udział w obróbce skrawaniem?

 

Wyboru maszyny dokonujemy w zależności od efektu, który chcemy osiągnąć. Jeśli mają być to mało skomplikowane detale lepiej sprawdzi się frezarka lub tokarka konwencjonalna. Jeżeli natomiast potrzeba wykonać detale seryjnie lub bardziej skomplikowane– efektywniej jest sięgnąć po maszynę CNC sterowaną numerycznie. W takiej sytuacji obróbka skrawaniem będzie najefektywniejsza.

 

Frezarka

Praca frezarki polega na obrabianiu powierzchni, która jest nieruchoma. To narzędzie wykonuje ruch obrotowy, dzięki czemu usuwa nadmiar materiału – kształtując powierzchnię w pożądany sposób. Ruch może być przeciwbieżny – gdy krawędź tnąca przemieszcza się przeciwnie do posuwu materiału oraz współbieżny, gdy dzieje się to zgodnie z posuwem materiału.

frez, cutter
milling, frezowanie

Tokarka

Maszyna w której dzięki nożowi tokarskiemu dochodzi do oddzielenia warstwy materiału z przedmiotu podlegającemu ruchowi obrotowemu. Obróbka powierzchni zewnętrznych nazwane jest toczeniem lub obtaczaniem, a wewnętrznych – wytaczaniem lub roztaczaniem.

lathe-during-work, tokarka-podczas-pracy
toczenie-dokladnosc-0,01; turning

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Maszyny CNC

Rozwój techniczny przyspiesza, gospodarki światowe unowocześniają się, a przemysł automatyzuje wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Maszyny sterowane ręcznie są wstanie wykonać wiele detali i odwzorować precyzyjnie rysunki, jednak, gdy pojawia się ilość – muszą one ustąpić miejsca maszynom sterowanym numerycznie: CNC – Computer Numerical Control.

Obrabiarki CNC to maszyny oparte o system sterujący wykorzystujący komputer do kontroli całego procesu. Nie pozbawia to roli człowieka, którego kluczowym i najtrudniejszym zadaniem jest właściwe zaprogramowanie urządzenia. Dzięki automatyzacji obrabiania elementów mamy gwarancję bardzo wysokiej precyzji i powtarzalności w produkcji seryjnej. Obróbka skrawaniem będzie także przebiegała szybciej i efektywniej.

 

Wycena, cennik obróbki skrawaniem

 

Podstawowym pytaniem klienta chcącego skorzystać z usług obróbki CNC jest pytanie o jej koszty. Tymczasem na cenę wpływa tak wiele elementów, że niemal za każdym razem jest ona przygotowana indywidualnie dla każdego zlecenia.

Najważniejszymi zmiennymi wpływającymi na cenę obróbki skrawaniem są:

- poziom komplikacji zamawianego detalu oraz jego wielkość

- rodzaj materiału, z którego ma być wykonany

- powtarzalność, im więcej sztuk – tym niższa cena za jednostkowy element

- czas realizacji – czyli dostępność mocy produkcyjnych w danym czasie

Firma Alabus przygotowuje wyceny bezpłatnie w konkurencyjnym tempie. Wystarczy przesłać rysunki określające podstawowe parametry zlecenia na biuro@alabus.pl, a w temacie wiadomości zaznaczyć „obróbka skrawaniem”.

Przykłady gotowych detali z różnorodnych materiałów poddanych obróbce skrawaniem

 

Każda firma ma w swoim portfolio dotychczas wykonane zlecenia. Także Alabus ma się czym pochwalić. Przedstawiamy poniżej elementy będące wynikiem obróbki skrawaniem różnymi typami maszyn w rozmaitych metalach oraz tworzywach.